Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Schwarzenau

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Dyje
Název stanice Schwarzenau
Kategorie A
Povodí III. řádu 4-14-01
Obec s rozšířenou působností  
Provozovatel Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 185 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 240 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 270 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = nestanoveno 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = nestanoveno Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Schwarzenau - Raabs
Evidenční list hlásného profilu Schwarzenau
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Měření vodního stavu v okolí stanice je ovlivněno ledovými jevy
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
08.12.2023 23:40 23
08.12.2023 23:35 23
08.12.2023 23:30 23
08.12.2023 23:25 23
08.12.2023 23:20 23
08.12.2023 23:15 23
08.12.2023 23:00 23
08.12.2023 22:00 23
08.12.2023 21:00 23
08.12.2023 20:00 23
08.12.2023 19:00 23
08.12.2023 18:00 23
08.12.2023 17:00 23
08.12.2023 16:00 23
08.12.2023 15:00 22
08.12.2023 14:00 22
08.12.2023 13:00 22
08.12.2023 12:00 22
08.12.2023 11:00 22
08.12.2023 10:00 23
08.12.2023 09:00 23
08.12.2023 08:00 23
08.12.2023 07:00 23
08.12.2023 06:00 22
08.12.2023 05:00 23
08.12.2023 04:00 22
08.12.2023 03:00 22
08.12.2023 02:00 22
08.12.2023 01:00 23
08.12.2023 00:00 22