Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 281 - 282)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Zubřina 131510000100 10100148 PVL-3 10100148_1 20 26 Zubřina - intravilán Domažlic
Ždírnický p. 144760000100 10100528 POH-29 10100528_1 0
<< < 29 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.