Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Plesná 140030000100 10100186 POH-6 10100186_1 0
Chodovský p. 141030000100 10100277 POH-9 10100277_1 0
Teplá 141270000100 10100040 POH-12 10100040_1 0
Ohře 139660000100 10100004 POH-1 10100004_1 0
Chomutovka 143390000100 10100072 POH-18 10100072_2 0
Černá voda 147580000100 10100495 POH-15 10100495_1 0
Lobezský p. 140920000100 10100350 POH-8 10100350_1 0
Svatava 140600000100 10226615 POH-7 10226615_1 0
Hranický p. 148280000100 10105094 POH-5 10105094_1 0
Ohře 139660000100 10100004 POH-2 10100004_2 0
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.