Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Třešťský p. 416710000100 10100189 PM-83 10100189_1 0 ,233
Nemilka 402450000100 10100746 PM-78 10100746_1 0 ,258
Štěpánovický p. 418820000100 10185975 PM-99 10185975_1 0 ,274
přítok od Cihelny 412880001200 10188068 PM-25 10188068_1 0 ,356
Luční p. 414110003200 10197558 PM-34 10197558_1 0 ,417
Rokytná 418610000100 10100032 PM-45 10100032_1 0 ,431
Vápovka 410740000100 10100184 PM-63 10100184_1 0 ,441
Janský p. 412910000100 10284305 PM-24 10284305_1 0 ,451
Bratřejovka 408110000100 10100975 PM-118 10100975_1 0 ,567
Branná 401380000100 10100234 PM-17 10100234_1 0 ,69 od Moravy po konec průmyslového areálu
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.