Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Labe 100010000100 10100002 PL-1-3 10100002_3 989 1058 Opatovice - Hostinné
Labe 100010000100 10100002 PL-1-2 10100002_2 838 989 Mělník - Opatovice
Labe 100010000100 10100002 PL-1-1 10100002_1 727 838 st. Hranice - Mělník
Morava 401110000100 10100003 PM-123 10100003_9 327,314 328,586 od Hynčického potoka po silniční most
Morava 401110000100 10100003 PM-16 10100003_8 310,057 320,143 od mostu v Chromči po železniční most v Bohdíkově
Morava 401110000100 10100003 PM-80 10100003_7 299,09 302,501 od odbočení Vítošovského náhona po železniční most
Vltava 113900000100 10100001 PVL-16 10100001_6 279 286 Vltava - intravilán Českého Krumlova
Morava 401110000100 10100003 PM-13 10100003_6 272,327 273,127
Morava 401110000100 10100003 PM-9 10100003_5 258,295 262,726
Vltava 113900000100 10100001 PVL-25 10100001_5 242 246,2 Vltava - model České Budějovice
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.