Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Vltava 113900000100 10100001 PVL-15 10100001_1 0 69,8 Vltava - hráz VD Vrané - soutok s Labem
Vltava 113900000100 10100001 PVL-14 10100001_2 130,9 137,1 Vltava - katastrální území obce Kamýk nad Vltavou
Vltava 113900000100 10100001 PVL-22 10100001_3 206,3 211,3 Vltava - nádrž Hněvkovice - soutok s Lužnicí
Vltava 113900000100 10100001 PVL-27 10100001_4 229,9 242 Vltava - soutok s Malší - vzdutí nádrže Hněvkovice
Vltava 113900000100 10100001 PVL-25 10100001_5 242 246,2 Vltava - model České Budějovice
Vltava 113900000100 10100001 PVL-16 10100001_6 279 286 Vltava - intravilán Českého Krumlova
Labe 100010000100 10100002 PL-1-1 10100002_1 727 838 st. Hranice - Mělník
Labe 100010000100 10100002 PL-1-2 10100002_2 838 989 Mělník - Opatovice
Labe 100010000100 10100002 PL-1-3 10100002_3 989 1058 Opatovice - Hostinné
Morava 401110000100 10100003 PM-90 10100003_1 92,892 101,818
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.