Úseky vodních toků

celkem 282 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Zelenský p. 420202700100 10101627 PM-56 10101627_1 0 1,215
Brumovka 420202900100 10100354 PM-57 10100354_1 0 4,747
Vápovka 410740000100 10100184 PM-63 10100184_1 0 ,441
Rakovec 415990000100 10100117 PM-69 10100117_1 8,448 13,979
Senice 404820000100 10100152 PM-68 10100152_2 21,419 25,633
Moravská Dyje 410500000100 10100057 PM-62 10100057_1 21,074 24,898
Vsetínská Bečva 404410000100 10100047 PM-76 10100047_1 61,207 64,459
Rožnovská Bečva 405330000100 10100102 PM-75 10100102_1 0 5,2
Bečva 405600000100 10100043 PM-74 10100043_2 58,053 61,253
Litava 415600000100 10100046 PM-71 10100046_2 50,02 54,128
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.