Rivers

overall 175 records (Displayed 171 - 175)
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Name
Recipient
Action
404410000100 10100047 Vsetínská Bečva Bečva - 10100043 (405600000100)
102660000100 10100128 Zdobnice Divoká Orlice - 10100019 (102300000100)
420202700100 10101627 Zelenský p. Vlára - 10100138 (420200900100)
131510000100 10100148 Zubřina Radbuza - 10100017 (131080000100)
144760000100 10100528 Ždírnický p. Bílina - 10100034 (144190000100)
<< < 18 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.