Rivers

overall 175 records (Displayed 1 - 10)
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Name
Recipient
Action
417840000100 10100155 Balinka Oslava - 10100020 (417590000100)
405600000100 10100043 Bečva Morava - 10100003 (401110000100)
102820000100 10100100 Bělá Divoká Orlice - 10100019 (102300000100)
112130000100 10100506 Bělá Jizera - 10100009 (110740000100)
145210000100 10102222 Bělský p. Jílovský p. - 10100327 (145160000100)
133030000100 10100011 Berounka Vltava - 10100001 (113900000100)
116380000100 10100092 Bezdrevský p. Vltava - 10100001 (113900000100)
144190000100 10100034 Bílina Labe - 10100002 (100010000100)
412880000100 10100452 Bílý p. Svratka - 10100010 (412790000100)
144221901400 10107529 Bílý p. - 10110299 (144221900900)
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.