Rivers

overall 175 records (Displayed 1 - 10)
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Name
Recipient
Action
113900000100 10100001 Vltava Labe - 10100002 (100010000100)
100010000100 10100002 Labe Labe - 10100002 (100010000100)
401110000100 10100003 Morava Morava - 10100003 (401110000100)
139660000100 10100004 Ohře Labe - 10100002 (100010000100)
124710000100 10100005 Sázava Vltava - 10100001 (113900000100)
411200000100 10100006 Dyje Morava - 10100003 (401110000100)
116920000100 10100007 Lužnice Vltava - 10100001 (113900000100)
416520000100 10100008 Jihlava Svratka - 10100010 (412790000100)
110740000100 10100009 Jizera Labe - 10100002 (100010000100)
412790000100 10100010 Svratka Dyje - 10100006 (411200000100)
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.