Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Berounka
Id. CEVT : 10100011
Id. DIBAVOD : 133030000100
Id. úseku : PV-4-3
Nový id. úseku : 10100011_3
Poloha od [ř.km] : 30,8
Poloha do [ř.km] : 38,2
Popis : Berounka

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Berounka 10100011_3 Berounka 30,8 38,2 Berounka ř.km 8,00-64,7 a Litavka ř.km 0-4,00

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.