Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Berounka
Id. CEVT : 10100011
Id. DIBAVOD : 133030000100
Id. úseku : PV-4-1
Nový id. úseku : 10100011_1
Poloha do [ř.km] : 8
Popis : Berounka

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Vltava 10100011_1 Berounka 0 8 Vltava ř.km 0.00 – 69.8 a Berounka ř.km 0.00 – 8.0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.