Projekt : Dědina

Název : Dědina
Popis : PL_20___(10100054_1)_DEDINA PL-20 Dědina

Úseky toku v projektu

Id. úseku Poloha od Poloha do Popis Id. CEVT Id. DIBAVOD Vodní tok
PL-20 0 28 Třebechovice - Dobruška 10100054 104040000100 Dědina

Pořizovatel

Identifikátor : 70890005
Název : Povodí Labe, státní podnik

Adresa

Obec : Hradec Králové
Část obce : Slezské Předměstí
Ulice : Víta Nejedlého
Popisné číslo : 951
Orientační číslo : 8
PSČ : 50003

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.