Projekt : Divoká Orlice

Název : Divoká Orlice
Popis : PL_18___(10100019_2)_DIVOKA ORLICE PL-18 Divoká Orlice

Úseky toku v projektu

Id. úseku Poloha od Poloha do Popis Id. CEVT Id. DIBAVOD Vodní tok
PL-18 73 88 Helvíkovice - Nekoř 10100019 102300000100 Divoká Orlice

Pořizovatel

Identifikátor : 70890005
Název : Povodí Labe, státní podnik

Adresa

Obec : Hradec Králové
Část obce : Slezské Předměstí
Ulice : Víta Nejedlého
Popisné číslo : 951
Orientační číslo : 8
PSČ : 50003

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.