Projekt : Bystřička

Název : Bystřička
Popis : 10100378_1 PM-119 Bystřička

Úseky toku v projektu

Id. úseku Poloha od Poloha do Popis Id. CEVT Id. DIBAVOD Vodní tok
PM-119 7 8,477 od mostu po most 10100378 407400000100 Bystřička

Pořizovatel

Identifikátor : 70890013
Název : Povodí Moravy, s.p.

Adresa

Obec : Brno
Část obce : Veveří
Ulice : Dřevařská
Popisné číslo : 932
Orientační číslo : 11
PSČ : 60200

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.