Projekt : Daníž

Název : Daníž
Popis : 10100205_1 PM-107 Daníž

Úseky toku v projektu

Id. úseku Poloha od Poloha do Popis Id. CEVT Id. DIBAVOD Vodní tok
PM-107 20,127 20,944 od mostu po přítok 10100205 411990000100 Daníž

Pořizovatel

Identifikátor : 70890013
Název : Povodí Moravy, s.p.

Adresa

Obec : Brno
Část obce : Veveří
Ulice : Dřevařská
Popisné číslo : 932
Orientační číslo : 11
PSČ : 60200

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.