Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Berounka
Id. CEVT : 10100011
Id. DIBAVOD : 133030000100
Id. úseku : PV-4-5
Nový id. úseku : 10100011_5
Poloha od [ř.km] : 129,7
Poloha do [ř.km] : 139,6
Popis : Berounka - model Plzeň

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Plzeň 10100011_5 Berounka - model Plzeň 129,7 139,6 Plzeň Berounka ř.km 129,7-139,6 Mže ř.km 0-11,5 Radbuza ř.km 0-6,9 Úhlava ř.km 0-9 Úslava ř.km 0-21 Vejprnický potok ř.km 0-7

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.