Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Bělský p.
Id. CEVT : 10102222
Id. DIBAVOD : 145210000100
Id. úseku : POH-36
Nový id. úseku : 10102222_1

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
10102222_1 POH-36 Bělský potok 10102222_1 0 Bělský potok v úseku ř. km 0,0 - 3,0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.