Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Bělá
Id. CEVT : 10100100
Id. DIBAVOD : 102820000100
Id. úseku : PL-19
Nový id. úseku : 10100100_1
Poloha od [ř.km] : 13
Poloha do [ř.km] : 21
Popis : Solnice - Skuhrov

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Bělá 10100100_1 Solnice - Skuhrov 13 21 PL_19___(10100100_1)_BELA PL-19 Bělá

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.