Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Bělá
Id. CEVT : 10100506
Id. DIBAVOD : 112130000100
Id. úseku : PL-7
Nový id. úseku : 10100506_1
Poloha do [ř.km] : 13
Popis : ústí - Bělá pod Bezdězem

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Bělá 10100506_1 ústí - Bělá pod Bezdězem 0 13 PL_07___(10100506_1)_BELA PL-7 Bělá

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.