Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Bečva
Id. CEVT : 10100043
Id. DIBAVOD : 405600000100
Id. úseku : PM-95
Nový id. úseku : 10100043_1
Poloha do [ř.km] : 42,119
Popis : od soutoku s Moravou po most Teplice

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Morava 10100043_1 od soutoku s Moravou po most Teplice 0 42,119 10100003_3 PM-2 Morava

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.