Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Balinka
Id. CEVT : 10100155
Id. DIBAVOD : 417840000100
Id. úseku : PM-102
Nový id. úseku : 10100155_1
Poloha do [ř.km] : 1,838

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Oslava 10100155_1 0 1,838 10100020_3 PM-101 Oslava

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.