Úsek toku

Úsek na toku

Název toku : Bečva
Id. CEVT : 10100043
Id. DIBAVOD : 405600000100
Id. úseku : PM-74
Nový id. úseku : 10100043_2
Poloha od [ř.km] : 58,053
Poloha do [ř.km] : 61,253

Projekty CDS na toku

Projekt Úsek Popis úseku Poloha na toku Popis
začátek úseku
[říční km]
konec úseku
[říční km]
Bečva 10100043_2 58,053 61,253 10100043_2 PM-74 Bečva

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.