Skupiny projektů

celkem 13 záznam (Zobrazeno 11 - 13)
Skupina
Název
Popis
Akce
PMORAVA Povodí Moravy s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Moravy s.p.
PODRA Povodí Odry s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p.
LABE Střední a horní Labe Projekty v oblasti povodí středního a horního Labe
<< < 2 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.