Skupiny projektů

celkem 13 záznam (Zobrazeno 1 - 10)
Skupina
Název
Popis
Akce
PLABE Povodí Labe s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Labe s.p.
PMORAVA Povodí Moravy s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Moravy s.p.
PODRA Povodí Odry s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p.
POHRE Povodí Ohře s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Ohře s.p.
PVLTAVA Povodí Vltavy s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Vltavy s.p.
BEROUNKA Berounka Projekty v oblasti povodí Berounky
DOLNI_VLTAVA Dolní Vltava Projekty v oblasti povodí dolní Vltavy
DYJE Dyje Projekty v oblasti povodí Dyje
HORNI_VLTAVA Horní Vltava Projekty v oblasti povodí horní Vltavy
MORAVA Morava Projekty v oblasti povodí Moravy
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.