Projects


overall 196 records (Displayed 191 - 196)
Name
Description
Action
10102222_1 POH-36 Bělský potok Bělský potok v úseku ř. km 0,0 - 3,0
10102329_1 POH-25 Divoký potok Divoký potok v úseku ř. km 0,0 - 3,0
10102434_1 POH-11 Nejdecký potok Nejdecký potok v úseku ř. km 0,0 - 0,9
10105094_1 POH-05 Hranický potok Hranický potok v úseku ř. km 0,0 - 3,6
10107529_1 POH-24 Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) v úseku ř. km 0,0 - 2,5
10226615_1 POH-07 Svatava Svatava v úseku ř. km 0,0 - 4,9
<< < 20 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.