Projekty


celkem 196 záznam (Zobrazeno 181 - 190)
Název
Popis
Akce
10100479_1 POH-23 Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) v úseku ř. km 0,0 - 8,0
10100495_1 POH-15 Černá voda Černá voda v úseku ř. km 6,6 - 7,0
10100528_1 POH-29 Ždírnický potok Ždírnický potok v úseku ř. km 0,0 - 1,9
10100636_1 POH-22 Loupnice Loupnice v úseku ř. km 5,1 - 8,5
10100689_1 POH-48 Vilémovský potok Vilémovský potok v úseku ř. km 4,8 - 7,3
10101232_1 POH-26 Radčický potok Radčický potok v úseku ř. km 5,1 - 7,0
10101456_1 POH-27 Syčivka Syčivka v úseku ř. km 0,0 - 1,5
10101557_1 POH-49 Liščí potok Liščí potok v úseku ř. km 0,0 - 7,8
10101693_1 POH-13 Hučivý potok Hučivý potok v úseku ř. km 0,0 - 5,1
10102191_1 POH-14 Malodolský potok Malodolský potok v úseku ř. km 0,0 - 2,4
<< < 19 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.