Projects


overall 196 records (Displayed 1 - 10)
Name
Description
Action
10102222_1 POH-36 Bělský potok Bělský potok v úseku ř. km 0,0 - 3,0
Berounka Berounka ř.km 8,00-64,7 a Litavka ř.km 0-4,00
Bezdrevský potok Bezdrevský potok v katastru obce Netolice
10100034_1 POH-19 Bílina Bílina v úseku ř. km 17,7 - 19,5
10100034_2 POH-20 Bílina Bílina v úseku ř. km 45,0 - 46,4
10100034_3 POH-21 Bílina Bílina v úseku ř. km 66,8 - 68,9
10107529_1 POH-24 Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) v úseku ř. km 0,0 - 2,5
10100479_1 POH-23 Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta) v úseku ř. km 0,0 - 8,0
Blanice Blanice - hráz nádrže Husinec - soutok s Otavou
10100062_1 POH-30 Blšanka Blšanka v úseku ř. km 25,8 - 29,0
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.