Bílina

overall 3 records (Displayed 1 - 3)
River name
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Section id.
New section id.
Position from [r.km]
Position to [r.km]
Description
Action
Bílina 144190000100 10100034 POH-21 10100034_3 0
Bílina 144190000100 10100034 POH-20 10100034_2 0
Bílina 144190000100 10100034 POH-19 10100034_1 0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.