Bílina

celkem 3 záznamy (Zobrazeno 1 - 3)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Bílina 144190000100 10100034 POH-21 10100034_3 0
Bílina 144190000100 10100034 POH-20 10100034_2 0
Bílina 144190000100 10100034 POH-19 10100034_1 0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.