Bečva

overall 2 records (Displayed 1 - 2)
River name
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Section id.
New section id.
Position from [r.km]
Position to [r.km]
Description
Action
Bečva 405600000100 10100043 PM-74 10100043_2 58,053 61,253
Bečva 405600000100 10100043 PM-95 10100043_1 0 42,119 od soutoku s Moravou po most Teplice

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.