Bečva

celkem 2 záznamy (Zobrazeno 1 - 2)
Název toku
Id. toku
Id. toku CEVT
Id. úseku
Nový id. úseku
Poloha od [ř.km]
Poloha do [ř.km]
Popis
Akce
Bečva 405600000100 10100043 PM-74 10100043_2 58,053 61,253
Bečva 405600000100 10100043 PM-95 10100043_1 0 42,119 od soutoku s Moravou po most Teplice

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.