Berounka

overall 5 records (Displayed 1 - 5)
River name
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Section id.
New section id.
Position from [r.km]
Position to [r.km]
Description
Action
Berounka 133030000100 10100011 PV-4-5 10100011_5 129,7 139,6 Berounka - model Plzeň
Berounka 133030000100 10100011 PV-4-4 10100011_4 38,2 64,7 Berounka
Berounka 133030000100 10100011 PV-4-1 10100011_1 0 8 Berounka
Berounka 133030000100 10100011 PV-4-3 10100011_3 30,8 38,2 Berounka
Berounka 133030000100 10100011 PV-4-2 10100011_2 8 30,8 Berounka

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.