Bělský p.

overall 1 record (Displayed 1 - 1)
River name
Id. DIBAVOD
Id. CEVT
Section id.
New section id.
Position from [r.km]
Position to [r.km]
Description
Action
Bělský p. 145210000100 10102222 POH-36 10102222_1 0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.