Section of river

Section of river

River name : Berounka
Id. CEVT : 10100011
Id. DIBAVOD : 133030000100
Section id. : PV-4-1
New section id. : 10100011_1
Position to [r.km] : 8
Description : Berounka

Projekty CDS na toku

Project Section Popis úseku Location on the river Description
začátek úseku
[river km]
konec úseku
[river km]
Vltava 10100011_1 Berounka 0 8 Vltava ř.km 0.00 – 69.8 a Berounka ř.km 0.00 – 8.0

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.