Project groups

overall 13 records (Displayed 1 - 10)
Group
Name
Description
Action
BEROUNKA Berounka Projekty v oblasti povodí Berounky
DOLNI_LABE_OHRE Ohře a dolní Labe Projekty v oblasti povodí Ohře a dolního Labe
DOLNI_VLTAVA Dolní Vltava Projekty v oblasti povodí dolní Vltavy
DYJE Dyje Projekty v oblasti povodí Dyje
HORNI_VLTAVA Horní Vltava Projekty v oblasti povodí horní Vltavy
LABE Střední a horní Labe Projekty v oblasti povodí středního a horního Labe
MORAVA Morava Projekty v oblasti povodí Moravy
ODRA Odra Projekty v oblasti povodí Odry
PLABE Povodí Labe s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Labe s.p.
PMORAVA Povodí Moravy s.p. Projekty na vodních tocích ve správě Povodí Moravy s.p.
<< < 1 > >>

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.