Úvod

Data centrálního datového skladu jsou veřejnosti k dispozici formou map povodňového nebezpečí a povodňového rizika nebo přehledného tabulkového výpisu.

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

SWECO Hydroprojekt a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © 2013,2014 všechna práva vyhrazena.